קורס יצירת מציאות חדשה

שיעור

1

שיעור הקדמה

שיעור

2

מחשבה בלבד אינה יוצרת מציאות

שיעור

3

שיעור שני רצוי ומצוי

שיעור

4

מנגנון ההישרדות והאלטרואיסטיות

שיעור

5

שיעור רביעי תת המודע

שיעור

6

שיעור חמישי טראומות

שיעור

7

שיעור שישי מנגון הגנה

שיעור

8

שיעור שביעי הגלגולים הקודמים

שיעור

9

שיעור שמיני מזל

שיעור

10

תשיעי חרטה וידוי וקבלה לעתיד

שיעור

11

שיעור עשירי מצפון

שיעור

12

שיעור אחד עשר אומץ לב

שיעור

13

שיעור שנים עשר ואחרון שיעור על תדר הודיה וסיכום

תגובות על קורס זה


קורסים נוספים שעשויים לעניין אותך


אירועים שעשויים לעניין אותך

your image