סוד האותיות

3678 צפיות
תגובה
שתף
העולם נברא בדיבורו של אלוקים, שנאמר: ויאמר אלוקים יהי...ויהי... (ספר בראשית פרק א\')
זאת אומרת שהדיבור הוא בעל כח ליצירת מציאות!

אנו בני האדם, נבראנו בצלם אלוקים. כתוב בפסוק: "ויהי האדם לנפש חיה"
מה הכוונה נפש חיה? מסביר פירוש אונקלוס "בעל יכולת דיבור"

כלומר: אנו בני האדם ניחנו ביכולת דיבור וזה מה שמבדיל בינינו ובין שאר הבריאה.
אלוקים ברא עולם על ידי דיבור.
אם אלוקים ברא עולם על ידי דיבור, ולנו יש את היכולת הזו - פירוש: אנו מסוגלים "לברוא" מציאות חדשה על ידי הדיבור.
(הסבר מלא ניתן למצוא בספרי "ניפוץ המדע המודרני").

וזה המקום להזהיר ולהזכיר לכולם לדבר תמיד דיבורים חיוביים - כי הם משפיעים על המציאות שלכם בכל דיבור ודיבור וכמו שכתוב: "ברית כרותה לשפתיים",
פירוש: מה שאתה אומר - אתה עלול לגרום לזה להתקיים במציאות.
אל תאמר "אין לי כסף", אלא תאמר "אין לי כסף ברגע זה" וכן הלאה...

ונעבור בקצרה במקורות תורניים להמחיש ולהבהיר עד כמה הדיבור משפיע וחזק על המציאות שלנו:

- נאמר: "מות וחיים ביד הלשון" (ספר משלי פרק יח פסוק כא), פירוש: טוב ורע יכולים להשתנות על פי הדיבור שלך.

- במסכת שבת דף לג\' עמוד א\' רשום "כל המנבל פיו, אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטובה, הופכין עליו לרעה"
כלומר: אדם שמנבל את פיו (באופן קבוע) - אפילו אם נגזרו עליו חיים טובים - יהפכו לו את גזר הדין לרעה ויהיו לו חיים רעים (וכן להיפך)

- במסכת ברכות דף נה\' עמוד ב\' כתוב שכל החלומות הולכין אחר הפה, שנאמר: "ויהי כאשר פתר לו, כן היה", כלומר כשיוסף פתר לפרעה את החלומות -
בדיוק כפי שהוא פירש בדיוק כך היה - כי כל החלומות הולכים אחר הפירוש של המפרש. (וזה המקום לומר שהגמרא מלמדת אותנו שאם אדם חולם
חלום - שילך לאדם שאוהב אותו כדי שיפרש לו את החלום לטובה כי המציאות תתקיים לפי מה שהמפרש פירש)

- במסכת ברכות דף ס\' עמוד א\' מלמדת אותנו הגמרא שלא לפתוח פה לרעה - כדי להבהיר לנו עד כמה עצומים הכוחות הטמונים בפינו.

- ספר הזוהר בפרשת תצווה מלמד אותנו שהשם של האדם משפיע עליו לכל החיים בין אם לטובה ובין אם לרעה, כי כשאנשים קוראים לו בשם שלו
בפה שלהם הם למעשה יוצרים אצלו מציאות של האותיות שמהם מורכב השם שלו.

- בספר עוד יוסף חי בפרשת עקב מצויין כי חיותו של כל אדם תלויה באותיות שמו שהם השפע שלו.

עד כאן.

למדנו שהאותיות והדיבור ו בהן משפיע שפע גדול בעולם. באותיות נברא העולם (דיבורו של הבורא), וכל העולם כולו מורכב מאותיות.

כל אות מורכבת משלושה חלקים:

1. צורת הכתיבה שלה
2. צורת ההגייה שלה בפה
3. הערך הגימטרי שלה

במהלך כל לימוד של כל אות נעמוד ונלמד את שלושת הדברים הללו:
כל אות נעבור על שלושת הדברים ונלמד מה כל אות אומרת בסוד שלה.
שיהיה לנו בהצלחה

שיעור

1

סוד האות א
610 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

2

סוד האות ב
513 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

3

סוד האות ג
535 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

4

סוד האות ד
237 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

5

סוד האות ה
782 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

6

סוד האות ו
897 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

7

סוד האות ז
539 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

8

סוד האות ח
506 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

9

סוד האות ט
715 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

10

סוד האות י
2 תגובות | 455 צפיות
תגובה
שתף
טען 1 תגובות נוספות
ושאומרים מעדיף את החכמה והבינה זה אומר שאדם בנושא את האות י יש לו חכמה?
השב
דווח

שיעור

11

סוד האות כ
629 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

12

סוד האות ל
883 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

13

סוד האות מ
228 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

14

סוד האות נ
390 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

15

סוד האות ס
366 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

16

סוד האות ע
462 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

17

סוד האות פ
310 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

18

סוד האות צ
667 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

19

סוד האות ק
803 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

20

סוד האות ר
414 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

21

סוד האות ש
865 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

22

סוד האות ת
781 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

23

סוד השמות על פי הקבלה
411 צפיות
תגובה
שתף

שיעור

24

סיכום קורס סוד האותיות
211 צפיות
תגובה
שתף

תגובות על קורס זה


קורסים נוספים שעשויים לעניין אותך


אירועים שעשויים לעניין אותך

your image