תנאי שימוש

גולשים נכבדים, מכללת ידע אשר הוקמה והנמצאת בבעלות אריאל ברג (להלן: "מכללת ידע" או "המכללה"), מציעה קורסים והכשרות דיגיטליים דרך אתרי אינטרנט ובהם https://courseni.com (להלן כל האתרים יקראו ביחד וכל אתר לחוד: "האתר") וכן שיעורים פרונטליים במסגרת הקורסים.

בין היתר משמש האתר כפורטל קורסים וירטואלי המעניק למרצים (להלן: "המנחים") פלטפורמה מקוונת באמצעותה הם יכולים להעלות ולאחסן קורסים וחומרי הדרכה בפורמט דיגיטלי. באמצעות הפלטפורמה והכלים הניתנים בה, ניתנת למנחה האפשרות לתקשר עם המשתמשות הרוכשים. כמו כן בעתיד המשתמשות יכולים להשאיר ציון ומשוב על הקורס באמצעות כלי התגובות באתר.

חשוב להבהיר כי המנחים אינם עובדי מכללת ידע והמכללה איננה לוקחת אחריות על כל התקשרות או אינטראקציה בין המנחה למשתמש שצפה בקורס באמצעות האתר. המכללה גם לא לוקחת אחריות על איכות העלאת ואחסון קורסים וחומרי הדרכה בפורמט דיגיטלי של המנחים באתר ושומרת לעצמה את הזכות להסיר תכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

כללי
כל פנייה בלשון זכר מתייחסת כמובן לשני המינים. השימוש בלשון זכר בתקנון נעשה מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
המונח "שימוש" משמעותו כל אחד מן הבאים: כניסה, התקנה, גלישה, צפייה, קריאה, חתימה, התקשרות, התכתבות, רכישה, הורדת קבצים וכל שימוש אחר באתר.
השימוש באתר ובתכניו כפוף להוראות תקנון זה. יש לקרוא היטב את התקנון במלואו, שכן שימוש בשירותים, במידע או צפייה בתכנים המוצגים באתר, ו/או כל פעולה שהיא, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון.
אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים כדי להתאימו לשינויים באתר, לשינויים בחוקי האתר או לשינויים בדין הכללי. במידה ויבוצע שינוי למסמך תנאי השימוש יועבר על כך עדכון למשתמשות.
המכללה רשאית לסגור את האתר, או לשנות את מהותו בכל עת ולפי שיקול דעתה, ותעשה כמיטב יכולתה להודיע על כך מראש למשתמשותיה.

רישום לאתר וחשבון אישי באתר
בכדי לבצע רכישות קורסים ותכנים באתר יש צורך להירשם בהזנת שם משתמש, בחירת סיסמה ופרטים נוספים (להלן: "חשבון המשתמש"). המשתמש מתחייב לספק מידע אמין ופרטים נכונים.
פתיחת חשבון משתמש הינה ללא עלות, אולם חלק מן השירותים המוצעים באתר הינה בתשלום. צפייה בקורסים שנרכשות תבצע על ידי המשתמש מתוך חשבונו האישי באתר.
החשבון באתר הינו אישי ואינו ניתן להעברה. אין להעביר את פרטי הכניסה לחשבון האישי לכל גורם אחר.
שימוש בתכנים בתשלום מוגבל למשתמשים בגילאי 18 ומעלה. במידה ובוצע רישום עבור קטין שגילו פחות מ-18 שנים, אזי באחריותו של הבגיר הרושם (הורה או אפוטרופוס) לבצע את התשלום כראוי וכן לוודאי כי השימוש באתר נעשה על-פי תנאיו.
ככל שמצא משתמש כי בוצעה פריצה לחשבונו האישי, או שמתבצע שימוש לא חוקי או לא נאות בחשבונו, יש לדווח על כך למכללה ללא דיחוי.
משתמש רשאי לסגור או להשהות את חשבונו באתר בעל עת. המכללה אינה מחויבת לשמור את פרטי המשתמש או את חשבונו או את תכולת החשבון מעבר לזמן שנקבע על פי חוק לאחר השהיית החשבון. לפרטים נוספים יש לקרוא את מדיניות הפרטיות של המכללה.
רישום לאתר מהווה את הסכמת המשתמש לקבל מהמכללה מידע בפורמט אלקטרוני (מסרונים, התראות או דוא"ל) הנוגע לאתר, למכללה, לבטיחות ואבטחה, נהלים, תנאי שימוש, הודעות הנוגעות לתחזוקת האתר ולתכניו וכן מידע פרסומי ושיווקי אודות פעילות האתר.
השירותים באתר עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, מספר טלפון ודרכי ההתקשרות או כתובת דואר האלקטרוני או אמצעי תשלום לרכישת תכנים ומספר ת"ז. השדות שחובה למלא אותם יסומנו במפורש.
כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה המכללה רשאית לאמת את זהות המשתמש בהתאם למידע שמסר כאמור. הנתונים שימסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע של המכללה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי מסירתו יתכן ולא כל השירותים יינתנו במלואם או שלא יינתנו כלל.

התכנים באתר
האתר מציע תכני לימוד, ידע, השכלה והדרכה בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות, איורים, קבצי שמע ומידע נוסף וכן שיעורים פרונטליים במסגרת הקורסים באתר (להלן: "התכנים" או "הקורסים").
חלק מן התכנים הינם תכנים בבעלותה של אריאל ברג (להלן: "תכני מכללת ידע") וחלק אחר המועבר על ידי מנחים הינו רכושם הבלעדי של המנחים השונים (להלן: "תכני מנחים").
התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי. השימוש מוגבל בזמן של עד שנה ממועד הרכישה, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין (למעט רכישה שהינה ללא הגבלת זמן).
עבור כל פריט תוכן המוצע לצפייה באתר מוצג מידע הכולל את שם פריט התוכן, תיאור קצר של התוכן המוצג בו. יובהר, כי המידע אודות פריטי התוכן הינו תיאור תמציתי בלבד, המועבר בהתאם למידע שקיבלה המכללה מיוצרי התוכן השונים, ומשכך אין המכללה נושאת באחריות באשר להתאמתו של המידע המוצג לפריט התוכן.
המכללה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של תכנים באתר. המכללה רשאית לשנות בכל עת איזה מהתכנים המוצגים ברשימת התכנים באתר, להחליף איזה מהתכנים ברשימה או להוציא איזה מהתכנים מהרשימה הנ"ל.
על-מנת ליהנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית המשתמש לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע למשתמש כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה המשתמש בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, והמכללה אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.
אספקת תוכן שיוזמן תיעשה בדרך אלקטרונית באמצעות האינטרנט ו/או דרך שיחות טלפון עם נציגי המכללה.
האתר משמש כפלטפורמה ומקום מפגש בין מנחים החפצים להפיץ קורסים דיגיטליים למשתמשים המעוניינים לצפות בקורסים אלו. משכך, אין מכללת ידע ו/או אריאל ברג ו/או מי מטעמם אחראים לכל טענה, אי הסכמה, הפסד, פציעה, נזק גופני, פגיעה נפשית או נזק לרכוש המשתמש הנגרם כתוצאה מביצוע פעילויות הנלמדות, מודגמות או מוסברות בקורסים אלו. על המשתמש להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לביצוע פעילויות כתוצאה מצפייה בתכנים המובאים.
תכני המנחים הינם באחריותם הבלעדית. המכללה עושה כל מאמץ לוודא שהקורסים הינם בעלי תכנים ראויים אך אין ביכולתה ליטול אחריות על התכנים המובאים, לרבות בקשר עם נכונות הנתונים המובאים בהם, תקינותם, דיוקם, ואמיתותם, והאחריות בעניין בזה מוטלת על המנחים בלבד.
בחלק מהקורסים יתכן ויומלץ על שימוש במערכות אחרות או פלטפורמות אחרות. המכללה אינה נושאת באחריות בגין עלויות או נזקים הנגרמים למשתמש בגין שימוש במערכות אלו.

רכישות תכנים לצפייה
מכללת ידע מאפשרת למשתמשים לרכוש קורסים לצפייה מקוונת, במחירים שונים, למשך תקופות של עד שנה ואף במסגרת רכישת הקורסים, מאפשרת המכללה לקבל שיעורים פרונטליים בנושא הקורס.
המכללה תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע מעת לעת. כמו כן, המכללה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר צפייה בחלק מהתכנים לכולם (דהיינו, ללא תשלום), ואף להפיץ תכנים חינמיים אלה באתרים אחרים וברשתות חברתיות באינטרנט.
מחירי הקורסים השונים שימסרו על ידי נציגי המכללה באתר או בטלפון הינם המחירים כפי שעודכנו נכון למועד הרכישה ו/או בעת מועד ביקור המשתמש באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על-ידי המכללה, לפי המאוחר. המכללה תהא רשאית לעדכן את מחירי הקורסים מפעם לפעם, או לאפשר הנחות לרכישת קורסים, ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על-ידי המשתמש. מחירי הקורסים נקבעים בהתאם למדיניות התמחור וקידומי המכירות של המכללה.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעים והנחות לקורסים השונים, אולם מבצעים אלה לא יחולו באופן רטרואקטיבי כלפי מי שכבר רכש את המוצר המוזל.
רשאי לבצע רכישות תכנים בגיר בן 18 ומעלה (קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה), בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף (או בעל אמצעי תשלום אחר הקביל על המכללה), והינו בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט (אשר כתובתו תסופק בעת ביצוע הזמנה/רכישה באתר) ובעל כתובת מגורים.
הרכישות באתר נעשות באמצעות כרטיס אשראי, או בעל חשבון Paypal או כל אמצעי תשלום אחר לשיקול דעת בלעדי המכללה. המכללה מתחייבת לספק רק תכנים אשר המחיר לגביהם שולם במלואו.
ביצוע רכישה של תכנים או קורסים דורש רישום. בתהליך הרישום מתבקש המשתמש להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, דוא"ל, טלפון. המשתמש אינו מחויב להזין פרטים אלו אם אינו רוצה בכך בעת הרישום לאתר, אך חלק מן הנתונים (כגון ת"ז וכתובת מגורים) הכרחיים על-מנת לבצע רכישות.
לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש באתר (למעט פרטי כרטיסי אשראי וחיוב חשבון), ואלא אם סימן המשתמש אחרת, תהליך הרישום מהווה אישור של המשתמש להיכלל ברשימת המשתמשות של המכללה והסכמה לקבלת מיילים פרסומיים אודות תכנים באתר, מבצעים ושיפורים בה.
צפייה בתכני האתר תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. חל איסור מוחלט להשתמש באתר בזהות בדויה או להתחזות לאדם אחר או להיכנס לאתר בשמו של אדם אחר.
רכישת הקורס היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של המכללה.
על הרוכש לבדוק את אופי התכנים ומהותם טרם הרכישה עם המכללה (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר.
המכללה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו/או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד הרוכש ו/או צד ג'.
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש קורס ו/או לבצע רכישות תכנים או קורסים בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו/או בגין אי תשלום מלא עבור תכנים.
חשבונית מס לעסקה תישלח לרוכש לכתובת הדוא"ל שמסר מייד עם ביצוע התשלום ואישור מחברת האשראי. על המשתמש לבדוק את תכולת חשבוניות המס שקיבל ולוודא נכונות הפרטים.
כל התשלומים הם עבור אריאל ברג.

הפסקת התקשרות
סיום תקופת הצפייה ביוזמת המשתמש טרם תום תקופתו – מובהר כי אין אפשרות לביטול הזמנת תוכן או קורס שנרכש מהסיבה שאין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול ולא יבוצע החזר כספי ללקוח בכל מקרה שהוא.
קיצור תקופת הצפייה ביוזמת המכללה- המכללה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה המכללה כי קיים חשש סביר כי הרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים; ו/או במקרה בו הרוכש הפר את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה, ובפרט הוראות בעניין שמריה על קניינם הרוחני שלמכללת ידע ושל המנחים; ו/או, אם הרוכש הוכרז כפושט רגל או מונה לו נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע לפי העניין, או הוגשה בקשה בהקשר זה לבית המשפט, ולא הוסרה בתוך 30 יום ממועד הגשתה; וכיו"ב.
כמו כן, תהא המכללה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש (לרבות תכנים לצפייה ללא הגבלת זמן) במידה והוחלט על הפסקת מכירת קורס מכל סיבה שהיא, ו/או במקרה של סיום התקשרות עם מנחה מסוים ו/או במקרה של סיום פעילות האתר. לרוכשים את הקורס לצפייה מובהר שהכוונה היא צפייה בקורס כל עוד הוא פעיל וחומרי הלימוד רלוונטיים.
למכללת ידע תהיה שמורה הזכות להפוך ללא פעיל קורס שנרכש לצפייה בגין חומרי לימוד שהתיישנו או מסיבות רלוונטיות אחרות ללא ביצוע החזר כספי ללקוח וללא הודעה מראש.

התחייבויות משתמש/מנחה
חל איסור מוחלט למנחים להפיץ קורסים שיש בהם שידול לבצע הימורים, שידול לפריצה למחשבים, גנבת פרטי משתמשים או זהויות, גניבת פרטי תשלום, השתלטות על מחשבים או מכשירים, פריצה לחשבונות מכל סוג לרבות דוא"ל, בנקים, רשתות חברתיות, ועוד לרבות פעולות האקינג מכל סוג שיש בהם אופי פוגעני, זדוני או פלילי. המכללה רשאית באופן בלעדי וחד-צדדי להסיר לאלתר את תכני הקורס והמידע, למנוע את כניסת המשתמש לאתר ואף לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממשתמש שיעביר תכנים פוגעניים. המשתמש ישפה את המכללה במידה ותוגש נגדה תביעה בגין תכנים פוגעניים.
על התכנים בקורסים על ידי המנחים להיות בעלי שפה נאותה וראויה ובעלי אופי מקצועי. חל איסור מוחלט להעלות תוכן העשוי להיחשב פוגעני, מעליב, משמיץ, בעל אופי מיני, אלים, גזעני, אנטישמי או פוליטי.  אסור לעשות שימוש בשפה גסה, או שיש בה רמיזה להסתה או לפרסם כל מידע פרטי של אדם אחר ללא רשותו בכתב. במידה וידווח למכללה שהועלתה תגובה בעל תוכן פוגעני או שאינו הולם וראוי, המכללה רשאית להחליט באופן בלעדי וחד-צדדי על הסרתם לאלתר.
במידה ותועבר לאתר תלונה לגבי איכות התכנים ורמתם, לרבות תלונות בנוגע לשינויים בעולם הטכנולוגיה של תחום הקורס, תעביר המכללה את הטיפול בתלונה למנחה. המכללה לא תישא בעלות כלשהי או בהוצאות כלשהן בגין תביעה כנגד תכנים לא ראויים.
חל איסור מוחלט להשתמש בפלטפורמת האתר לצורך העלאת פרסומות, קידום מכירות, ספאם, שליחת דואר זבל, מכתבי שרשרת, או כל חומר אחר שאין לתכניו קשר ישיר לקורס או לאתר.
המשתמש אחראי לכל הוצאות הנגרמות לו בגין התקשרות עם האתר והמכללה, לרבות עלויות ועמלות הנובעות משיחות טלפון שביצע לשירותי האתר, עלויות, SMS, דמי משלוח, עלויות רישום, עלויות חומרה ותוכנה לצורך שימוש באתר וצפייה בתכנים וכדומה.
במידה והמשתמש בוחר להשתמש באלו משירותי האתר הדורשים תשלום או עמלה, הוא הנושא גם בעלויות הנלוות כגון מע"מ, מיסים וכדומה.
במידה ומשתמש מספק פרטי כרטיס אשראי לצורך ביצוע רכישות קורסים או תכנים המשמעות היא שהוא מאשר למכללה לחייב כרטיס אשראי זה בסכום שהוסכם. באם החיוב נכשל ונגרמו למכללה עלויות בשל כך, יהא על המשתמש לשאת בהוצאות הגבייה הנלוות.
במידה ומשתמש מבצע שימוש באתר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, שימוש זה יהיה על אחריותו בלבד. זוהי אחריותו הבלעדית  של המשתמש להכיר את חוקי המדינה בה הוא שוהה ועליו להקפיד להתנהל בכפוף לחוקי המדינה ממנה מתבצע השימוש כולל חוקי שימוש במידע דיגיטלי, בנתונים, באימיילים, באינטרנט ובהתאם למדיניות הפרטיות. עליו להיות מודע לחוקי המדינה בה הוא שוהה ונוגע בקבלת מידע דיגיטלי שנשלח ממדינת ישראל.
חל איסור על פרסום כל מידע המכיל וירוס מכל סוג, סוס טרויאני, תולעים, רוגלות או קבצים מזיקים שמטרתו להפריע, לקלקל, להעמיס, לגנוב או לפגום בנתונים או בקבצים באתר, להצפין, או להסב נזק מכל שהוא או להגביל את השימוש או התפקוד של מחשב, או כל מכשיר ובו תוכנה, חומרה, שירות או רשת כלשהם. הגורם השולח יהיה חשוף לתביעה מצד המכללה או להסרת ההתקשרות עמו באופן חד צדדי ואף לשפות את המכללה בפיצוי ללא הוכחת נזק.
המכללה לא אחראית לכל התקשרות שתהיה בין המנחים למשתמשים באתר וזהו באחריות הצדדים בלבד.
בכל מקרה בו נגרם נזק לאתר ו/או למכללה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי המצויים עמה בקשר, של מעשה או מחדל של המשתמש, ישפה המשתמש את המכללה ויישא בכל העלויות וההפסדים שנגרמו כולל תשלום עמלה לעורכי דין והוצאות משפט.

השימוש במידע שמסרת ומסירת מידע לצד שלישי
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, תכנים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. המכללה תהיה רשאית לשמור את המידע במאגריה כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, אך ורק על פי תקנון זה או על-פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, לצורך רכישת תכנים או קורסים או כל שרות אחר מהמכללה; על מנת לעדכן באשר למבצעים ו/או שירותים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; ליצירת הקשר אתך במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים; לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר, שיפורו והעשרת השירות הניתן בו; וכן לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
עם זאת, המכללה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (להוציא חברות בנות וחברות קשורות לה; או חברות המספקות לה שירותי ניתוח מידע, אנליזה ופרסונליזציה – אלא בתנאי כי אותן חברות התחייבו כלפי המכללה יעשו כל שימוש אחר במידע הנ"ל ולא יעבירו אותו לכל גורם אחר), ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, ואלא בלפחות אחד מהמקרים המפורטים להלן: 
בעת שתרכוש שירותים משותפי-מסחר או ספקי שירות של המכללה או בפעילויות משותפות למכללה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או ספקי שירות אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
על-פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת.
בכל מקרה שהמכללה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר עימו פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה.
אם יתקבל בידי המכללה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
בעניין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המכללה.
אם המכללה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד או אישיות משפטית אחרת וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות בתקנון זה.
הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שתמסור ו/או שתעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד ולא שם ו/או עבור צדדים שלישיים.
יתכן והמכללה תאסוף ותנתח מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר, היקף ואופי התכנים הנצפים וכיוצא בזה. לצורך איסוף המידע משתמשת המכללה בטכנולוגיות שונות המסייעות לה לנטר את דפוסי הפעילות באתר וכך, לדוגמה, לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

Cookies
האתר עשוי להשתמש ב'עוגיות' (cookies) או Flash Cookies או קובצי מידע אחרים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהאתר יוצרת לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר ואחרות ישמרו על גבי כרטיס הרשת במכשיר איתו גולש באינטרנט. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת זיהוי תחנת העבודה ממנה נכנס המשתמש לאתר, התכנים בהם צפה, משך הזמן ששהה באתר, מספרי הצפיות בפרטי התוכן, מידע שביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטים בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וגם כדי להתאים דפי האתר לפי העדפות המשתמש כדוגמת הקורסים שביקרת לאחרונה, קורסים דומים שנרכשו ע"י המשתמש. וכל אלו לטובת שיפור חווית הגלישה באתר.
המידע ב-Cookies מוצפן, והמכללה נוקטת צעדי זהירות ככל שביכולתה ובידיעתה כדי להבטיח שרק מחשבי המכללה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שיישלחו אליך Cookies של חברות המפרסמות באתר, הרי שאלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברות המפרסמות ולא למדיניות הפרטיות של המכללה בתקנון זה.
אם המשתמש אינו רוצה לקבל Cookies יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל המשתמש להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies בכל רגע. מוצע שיעשה כן רק אם הוא משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מומלץ למשתמש לא למחוק אותן אלא אם כן הוא משוכנע שרשם תחילה ובמקום בטוח את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר.

קניין רוחני
זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד האתר, הן באשר לתכני מכללת ידע המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר והמועברים בשיעורים פרונטליים, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של המכללה ואריאל ברג. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של המכללה מראש ובכתב.
יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריטי התוכן באתר (למעט תכני המנחים) שייך לאריאל ברג. המכללה רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר ותראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות של אחר.
פרסומת המוצגת באתר, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש.
השם "מכללת ידע" וסימני המסחר של "מכללת ידע" בין אם נרשמו ובין אם לאו – הם כולם רכוש של אריאל ברג בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת אריאל ברג בכתב ומראש.

העדר אחריות באשר לתקינות האתר ובאשר לתכנים המוצגים בה
המכללה עושה את מירב המאמצים לבדוק את התכנים שהיא מעלה לאתר וכן את תכני הקורסים המועברים בשיעורים הפרונטליים, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם הטכנית ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, המכללה אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, המכללה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא
לצד התכנים והשיעורים הפרונטליים הנמכרים, יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (כגון גופים מסחריים). מכללת ידע אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת המכללה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין המכללה אחראית לתוצאות העסקה דנן.
פרטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי המכללה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של המכללה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על המכללה אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסוימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.
המכללה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא המכללה בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.
המכללה מיישמת באתר מערכת לאבטחת מידע. בעוד שהמערכת מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המכללה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

שירות לקוחות
לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי המכללה, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות המשתמשות של האתר דרך עמוד יצירת הקשר באתר בטלפון _ או בדואר אלקטרוני _, ונציגי המכללה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל פנייה, בשעות הפעילות של האתר, על מנת להנעים את הגלישה באתר ולעזור בתהליך רכישת התכנים והקורסים.

שונות
המכללה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכללה בקשר לכך.
פעולות תחזוקה: מפעם לפעם יתבצעו באתר פעילויות שדרוג ותחזוקה, בין על-ידי המכללה ובין על-ידי צדדים שלישיים. לצורך כך יתכן והמערכת לא תהיה זמינה לשימוש או צפייה. ככל שיהיה בידיה, תעשה המכללה כל מאמץ ליידע מראש לגבי זמני פעילויות אלו ולבצען בזמנים בהם השימוש במערכת פחות. המכללה אינה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בגין עיכובים באי – זמינות חומרים באותה העת.
רישומי המחשב של המכללה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אלא אם הוכיח המשתמש אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של המשתמש תיחשב כנעשתה על-ידי המשתמש עצמו.
המכללה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם (בדואר אלקטרוני, במסרונים, בטלפון, בהודעות באמצעות האתר (notifications) וכיו"ב) דבר פרסומת, מידע בדבר שירותיה (ושירותים של חברות הקשורות לה) וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שיתקבל אצלה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. הללו יימסרו לכתובת דוא"ל ו/או למכשיר ממנו הנך מפעיל את האתר, בהתאם לפרטי המשתמש המצויים במכשיר. הפעלת האתר כמוה כהסכמה לקבלת המידע כאמור, אולם בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע פרסומי, בין באמצעות האתר ובין באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת__.
מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
המכללה רשאית לעדכן תקנון זה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
יובהר, כי המכללה אינה נושאת באחריות בגין פעולות שבוצעו באופן בלתי חוקי בחשבונכם ואינם תוצאה של פרצה באבטחת המידע שבאחריותה.

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content