קורס סוד הספירות: ספירת תפארת

ספירת התפארת מיוצגת על ידי בית החזה, בית החזה מייצג את ספירת התפארת , ספירת התפארת נקראת גם ספירת השלום. השיעור הזה מורכב. תהיו מרוכזים איתי.

יד ימין היא יד החסד שהיא הנתינה של העולם – נתינה ללא גבולות שברא הבורא את בני האדם בגן העדן ונתן להם אור אינסוף והכלי היה מחובר לאור ואז מגיעה מידת הגבורה ושמה גבול לחסד ומכבדת את הבורא , ספירת החסד למעשה אומרת שהבורא הוא אבא שלנו הוא ברא את האדם כדי להיטיב איתו , לעשות לו רק טוב מגיעה מידת הגבורה ואמרת: ריבונו של עולם אתה מלך העולם , תיתן למי שמגיע לא למי שלא מגיע , תכבד את עצמך , מידת הגבורה מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו : זה לא מכובד כלפי מי שאמר והיה העולם , בראת את העולם בדיבור ולא מכובד כלפיך ריבון כל העולמים שאתה מתייחס לכולם כבנים ורק נותן להם ואם לא מגיע להם ? איזה טוב הוא זה שאתה נותן להם חסד והם לא עשו כלום עבור זה , הם לא שלמים למעשה ודבר שני זה לא מכבד אותך שאתה נותן לאנשים שלא עושים את רצונך.

אז באה מידת הגבורה ועושה סטופ ואומרת אם לא מגיע לך לא תקבל ואם מגיע לך תקבל מצד הדין , מידת הגבורה אומרת דבר מאד פשוט – אם תלך על פי החוקים תקבל טוב , לא תלך לפי החוקים תחטוף ופה המחלוקת בין החרדים לאנשי האור ובכלל לבני אדם שקשה להם לשמוע , לחילונים האתאיסטים ולאנשי האור מאד קשה לשמוע את האינטרפרטציה החרדית היהודית כלפי וכי הבורא הוא אגו והוא צריך שישתחוו אליו , הוא צריך שיעבדו אותו וצריך לעשות כל מיני מצוות ומי שלא עושה כתוב "ויחר אף אדוני בכם ועצר את השמיים " וכתוב שהקדוש ברוך הוא כועס וכתוב "אל נקמות אדוני אל נקמות הופיע" , שהקדוש ברוך הוא נוקם וכועס , קצת מגוחך , בואו נפתח את זה , קודם כל זה מאד מגוחך להגיד על בורא עולם שהוא כועס הרי הוא תמיד היה , הוא תמיד יהיה , אין לו אלמנט של הפתעה לגבי כל מה שקורה לנו פה בעולם , אתם יכולים להיות מופתעים – אתם יכולים לראות אריה טורף תינוק ולהזדעזע ולבורא עולם זה לא מקרה אפילו , זה מקרה שקורה כל הזמן , יש את כל היקומים המקבילים , הוא תמיד היה , תמיד יהיה אין באמת זמן במושג של מי שברא את העולם, אלא הכל זה משהו רוחני והתעלות מסוימת תודעה מסוימת שאנחנו כבני אדם מסתכלים ולא מבינים אבל ככל שלומדים יותר קבלה פתאום מבינים את העולם אחרת ואומרים – עכשיו אני מבין למה הכל לטובה.
הרעיון הוא שבורא העולם הוא מלך העולם והוא רצה לברוא עולם בחסד – שהוא נותן טוב לבני אדם אבל כשהאדם הראשון רצה להחזיר אור לבורא ולא יכול היה אז הוא למעשה גזר על עצמו שתהיה לו את האפשרות לבחור בין גבורה לבין חסד והאדם צריך להיות מאוזן בכל רגע נתון מתי להיות בחסד ומתי להיות בגבורה – מתי לתת ומתי לעצור כמו הבורא, זה נקרא להיות כמו הבורא זה נקרא השתוות הצורה , מתי להיות טוב ומתי לעצור את הנתינה מתי להעמיד את הבן אדם השני למשפט מתי לצאת למלחמה , מתי לתבוע מישהו , מתי להגן על
עצמך ולא לאפשר לעצמך לצאת פראייר ולהילחם על שלך ולהיות גיבור ולהאמין בעצמך וזו לא גאווה שלילית זו גאווה חיובית , לסמוך על הבורא ולדעת שאתה צלם אלוקה ממעל ממש וכל מה שהשם עושה לי לטובה היא עושה ואני מסוגל להשיג הכל כי כמו שהבורא ברא את העולם בדיבור כך גם אני יכול לברוא עולם בדיבור , יש אנשים ששואלים אותי איך זה יכול להיות? לומדים קבלה ומגלים – כמו שניתן לעשות קפיצות קוונטיות , ניתן ממש לקפוץ בזמן , אני ממש ראיתי אנשים שעושים את זה בעיניים שלי.
בכל מקרה זה ההבדל בין החסד לבין הגבורה הן ממש ספירות הפוכות , מצד שני יש לנו את ספירת התפארת, ספירת התפארת אומרת כך: היא איזון וחיבור שבין החסד לבין הגבורה.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

יש משנה שאומרת כך : איזו דרך ישרה שיבור לו האדם כלומר איזו דרך ישרה היא שאדם צריך ללכת בה , אומרת המשנה בפרקי אבות : "כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" – איזה היא דרך ישרה שאדם צריך ללכת בה שהיא עושה פאר לאדם , שהאדם יכול להתפאר בה ולהתגאות בה בגאווה חיובית ובריאה ומאוזנת.
בני אדם חושבים שואהבת לרעך כמוך זה נתינה ללא גבולות וזה לא נכון : ואהבת אהבה זה חסד , זה הנתינה, כמוך זה האגו , זה הקבלה , זה לקחת לעצמי ולשמור על עצמי ולא להיות פראייר ושאף אחד לא ישפיל אותי ולהילחם על הצדק שלי ולתת למי שמגיע לו ולא לתת למי שלא מגיע לו ואם אדם התנהג שלא בסדר מולי אני אוכיח אותו – הוכח תוכיח את עמיתיך אבל לא תישא עליו חטא והשילוב שבין החסד לדין , בין החסד לגבורה , בין הנתינה לקבלה היא ספירת התפארת , הידיים מייצגות את הימין והשמאל , את הנתינה והקבלה ומרכז בית החזה היא התפארת , היא הפאר של האדם שהאדם יודע כל הזמן מתי לתת ומתי הנתינה היא מוגזמת ולא לתת , מתי הנתינה היא ממקום איכותי וטוב ונקי ומתי הנתינה היא ממקום של – מסתכלים עלי , אם לא היו מסתכלים עלי לא הייתי נותן , מתי הנתינה היא מוגזמת כי אתה מחפש תשומת לב אצל אחרים ומתי הקבלה היא קבלה מאוזנת ומתי היא מוגזמת שאתה קמצן מדי , שאתה חזק מדי שאתה כעסן מדי , שאתה תוקפני מדי או חסר
דין , חסר גבורה , שאתה לא יודע לעמוד על שלך , שאין לך עמוד שדרה , האיזון שבין חסד לבין דין , בין דין – בין אהבה עצמית – כמוך לבין אהבת הזולת – ואהבת , בין ואהבת לכמוך יש לרעך , לרעך זו ספירת התפארת
שאדם מתפאר בה , ספירת החסד אומרת אני נותן לך באהבה ואני בכלל לא בודק אם מגיע לך או לא מגיע לך , ספירת הגבורה אומרת : אם לא מגיע לך לא תקבל מתוק שכח ממני , אם מגיע לך תקבל.
וספירת התפארת אומרת: בין אם מגיע לך ובין אם לא מגיע לך אני אתן לך אבל אני אזכיר לך שלא מגיע לך זאת אומרת אני אתן לך למרות שלא מגיע לך זאת אומרת אני חומל עליך, החרדים קוראים לזה רחמים , החילונים קוראים לזה חמלה. יש טענה במגזר החילוני ושל אנשי האור שרחמים זה ממקום של התנשאות שאני יותר גדול
ממך אז אני נותן לך אז אומרים שזה לא נכון שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון אבל כל מקום שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא רחום הכוונה חומל בשפה החילונית העדכנית , חומל זה אחד שנותן ממקום של אהבה , של אני יודע שלא מגיע לך אבל אני חומל עליך ונותן לך בכל זאת , זאת אומרת אחי ואחיותיי היקרים והיקרות ספירת החסד היא נתינה ספירת הגבורה היא קבלה ספירת התפארת היא המרכז והיא בריאות הנפש שאני נותן כשמגיע ואני לא נותן כשלא מגיע , אני יודע לקחת לעצמי ואני לא מתבייש לבקש כסף על העבודה שלי ואני נותן בגבול מסוים ואני נותן מאהבה , כשאני נותן אני נותן מכל הלב ואני יודע לאזן את עצמי ואני בריא בנפשי ואני באומץ לב לאפשר לעצמי להיות פה על פני כדור הארץ , לנשום ולהיות מי שאני ולהיות ראוי לקבל אהבה .
אילו הספירות , ולכן הספירה של התפארת זה מה שהיא אומרת כשאנחנו מסתכלים על האדם כמכלול של אדם , כשאנחנו מסתכלים על ספירת התפארת מהצד האלוקי אז הספירה דומה אבל בצורה אחרת כי הבורא ברא את העולם בספירות , העולם לא נברא בשישה ימים. האדם נברא בשישה ימים כלומר תכונות הנפש , שבע הספירות שאנחנו עכשיו עתידים ללמוד הם נבראו בשישה ימים.

למדנו את ספירת התפארת מצד האדם עכשיו בואו נלמד את ספירת התפארת מהצד האלוקי: רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם – ספירת הכתר היה לו רעיון לברוא עולם ולהעניק לו רק טוב – ספירת חכמה.
הוא פיתח את הרעיון איך לעשות את זה – ספירת בינה , ואז אמר אני אבנה עולם של חסד, התחיל לחשוב איך לברוא עולם של חסד וזה עולם חסד ייבנה וזה יד ימין ואז הוא אמר אם בני אדם יגלו על הנוכחות שלי לא יהיה להם טוב לקבל חסד זה לחם חסד , לא עשו שום דבר בשביל זה ואז הם לא מאושרים אז אני אתן להם מצוות ואם הם ייעשו את רצוני ולא יעשו א, ב וג אז הם יזכו לזה מטעם עצמם באור של השפע האלוקי ואז הוא ברא אותנו, ישתבח שמו ואז אני אתן לאדם את ספירת התפארת , אם האדם לא עומד בדין , אומר הקדוש ברוך הוא – בראתי את הדין על מנת שבן האדם יזכה לגן עדן כי על ידי הדין , שהוא מתגבר על הדין על ידי התגברות על הדין ועל הקושי של העולם ועל כל העונשים והייסורים ועל כל הצרות שקורות מהקארמה החוזרת , אמר הקדוש ברוך הוא במקום שאני אברא ספירה שבמקום שהאדם יקבל ייסורים כדי לתקן את הנשמה של האדם , אני אתן לו ספירה שנקראת תפארת שמאפשרת לאדם טכנית לבקש סליחה על מעשיו הרעים שחטא ועל ידי כך אני אחמול עליו ואני אנקה אותו אנרגטית ואז הוא לא יצטרך לסבול את הייסורים של מעשיו הרעים .
כדי להסביר את מה שאמרתי עכשיו אתם צריכים להיות סופר מרוכזים אבל רק ככה תבינו את היהדות שכל כך הרבה בני אדם התנגדו לה במשך אלפי שנים ואז תבינו כמה היא דבר מדהים , צריך הרבה סבלנות להבין את החכמה של המגזר החרדי.
מצד האמת הבורא הוא רק טוב והוא רצה לברוא עולם שבני האדם יקבלו בו רק טוב , הרמח"ל אמר בספר בהקדמה לספר מסילת ישרים:" אין האדם נברא אלא כדי להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו ". וגם האר"י הקדוש בהקדמה לספר הזהר כותב : אין האדם נברא אלא שהקדוש ברוך הוא טוב ודרכו של טוב להיטיב והוא רק רצה להיטיב לנבראים.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

סרטונים קצרים מכללת ואהבת לרעך כמוך

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content