קורס סוד הספירות: ספירת גבורה

ספירת גבורה היא המידה החמישית. הספירה החמישית מבין הספירות. היא יד שמאל. היא צבע אדום. היא הדין. היא מזוהה עם הנקבה.
זה מאוד מבלבל לחשוב שגבר מאותיות גבורה הוא דווקא מצד החסד ואשה שחושבים שהיא הרחמנית מבין הזוג היא דווקא הגבורה.
אבל האמת היא שהגבר הוא מצד החסד ותפקידו להתגבר על המידה ולהתקרב לצד הגבורה. והתורה מלמדת אותנו שדווקא רחמי האב גדולים מרחמי האם. התורה מספרת לנו שבתקופת המצור על ירושלים נשים אכלו בשר ילדיהם שמתו. הגבורה והחוזק הנפשי הוא דווקא בצד הנשי.
האשה צריכה ללדת, לאשה יש מחזור שהוא בסוד הדין האדום הדם. אבל תפקיד הגבר הוא בזיעת אפך תאכל לחם. ללכת לעבודה יום יום בסוד ההתגברות, ולחם אותיות מלחמה שהגבר צריך להתגבר ולהילחם.

כפי שלמדנו בסוד הצבעים הלבן והתכלת מזוהים עם החסד וכנל צבע הכסף. ולמדנו שהגמרא במסכת קידושין מלמדת אותנו שהגבר מביא את הלובן לילד, כלומר הלובן בעיניים והעצמות. ובאמת הגבר שהוא מצד הלובן כמו כדוריות הדם הלבנות בגוף האדם שתפקידן להילחם במזיקים וזה תפקיד החסד – להאיר ולהשפיע שפע של חסד ושל אור בחינת כדוריות דם לבנות הנלחמות במחלות כמו הגבר שתפקידו להילחם כדי להביא לחם.

ואילו כדוריות הדם האדומות תפקידן לתת חיות לאדם כגון לנשוא על עצמן את החמצן. תפקיד זה זהה לאשה שתפקידה לגדל את הילדים ולשמור עליהם שיגדלו בריאים ושלמים.
אגב, בהמשך ללימודנו בסוד האשה בסוד הבינה – הבינה כפי שלמדנו היא היכולת להרחיב מידע.
לכן אשה דווקא עליה מוטל יותר מהגבר לגדל את הילדים כי כח הדיבור נמצא אצלה. הקשבה וסבלנות כלפי הילדים יותר מאשר הגבר.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

מידת הגבורה מזוהה עם יצחק אבינו. אברהם איש החסד. יצחק נאזר בגבורה.
ועכשיו תבינו מה זה עקידת יצחק. וכל הזמן חזרתי ואמרתי שמי שלומד קבלה פתאום קורא את הסיפור התנכי באופן שונה ממה שלומדים הילדים.
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך תשחט את יצחק הבן שלך. אברהם אשכרה הולך לשחוט את הבן שלו!
אברהם שהוא בסוד החסד – השלים את כוחות החסד שבנפש שלו על ידי כך שהוא נלחם בסוד החסד והחזיק סכין מלחמה כדי לשחוט את בנו.
ויצחק אבינו התגבר בבחינת גבורה על הפחד שלו והלך להישחט! בסוף כמובן למי שלא מכיר את הסיפור התנכי אברהם לא שחט את יצחק כי מלאך אמר לו לעצור שזה היה רק ניסיון אלוקי ומטרת כל הרעיון היה ברמה הקבלית הרוחנית היא להשליט את הרוח על החומר. 
להגביר את מידת החסד על מידת הדין.
אברהם אבינו השלים את מידתו מידת החסד ובאותו הרגע יצחק השלים את נפשו ותיקונו במידת הגבורה.

עכשיו תבינו מדוע בסידור ביום הכיפורים שרנו:
עננו אלוקי אברהם עננו
ופחד יצחק עננו

כי יצחק הוא פחד. פחד הוא יראה. יראה היא גבורה. סוד יצחק הוא גבורה.
סוד החסד שורשו הפנימי הוא אהבה. סוד הגבורה שורשו הפנימי הוא יראה או במילה אחרת פחד.
עבודת ה' מתוך אהבה שורשה בחסד. עבודת ה' מתוך יראה שורשה בגבורה.
ולמען האמת האדם צריך את שני סוגי עבודת אלוקים בשני האופנים והם מחוייבים כי שניהם כוחות בנפש.
חובה לעבוד את ה' מאהבה שנאמר ואהבת את ה' אלוקיך
וחובה לעבוד את ה' מיראה שנאמר את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד.

גבורה היא היפך מחסד. העולם נברא בחסד שנאמר ועולם חסד ייבנה כפי שלמדנו. הרצון הראשון האלוקי היה בחסד כלומר לתת שפע מושלם ואינסופי לנבראים, אבל קרה משהו ואני הולך ללמד אתכם עכשיו את יסודות הקבלה של בריאת העולם.

ואני בכוונה אעצור עכשיו כי צריך שיעור שלם וחדש והקלטה חדשה כדי ללמד נושא שנקרא הרצון לקבל הרצון לתת אור כלי ומילוי.
אלו מושגי יסוד בקבלה וצריך לתת יחס וחשיבות מיוחדים לנושא הזה כי בגלל הנושא הזה נברא כל העולם ובגלל זה אנחנו בכלל פה.
מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה ולמה אנחנו פה בכלל.

בגדול הקדמה: אנחנו בני האדם נקראים הרצון לקבל. אלוקים נקרא הרצון לתת או אור.
האור האלוקי הוא המילוי אל עצמנו ואנחנו נקראים גם כלים שמקבלים מילוי כמו כוס שמתמלאת.

המילוי נקרא גם עונג – כי כשהרצון לקבל מתממש יש עונג.
ומטרת הבריאה היא שהאדם יתענג.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

סרטונים קצרים מכללת ואהבת לרעך כמוך

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content