קורס סוד האותיות: סוד האות ש'

אופן ההגייה: האות ש' היא אות השינוי השיוך והשליטה. ש' בסוד האש. האש שורפת – הופכת חול לזכוכית, הופכת מים לאדים, הופכת עץ לפחם.  הש' סוד השינוי בסוד האש.
לכן כל נושא שבירה, פירור והמסה שייך בסוד האות ש'. לכן גם שיניים מתחילות באות ש' ולכן שלוש שיניים נראות כמו האות ש'. כי הן טוחנות ומשנות צורה של המאכל.
מכיוון שהערך הגימטרי של ש' הוא 300 וכמו ק' ור' הקפיצה היא ב100 אז גם השינוי שש' מבטאת הוא שינוי קיצוני, ולכן השטן מיוצג על ידי האות ס' והאות ש' ומאידך גיסא בכח האות ש' להעלות את האדם לדרגת קדושה גבוהה יותר.
מכיון שהאות ש' סודה הוא שליטה בכוחה לשנות סדרי טבע וכמו האש השולטת בדבר הנשרף.
לכן גם מילות שיוך ושליטה מתחילות באות ש' כגון שלי שלך שלנו.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

המילה הראשונה שהאות הראשונה שלה מתחילה באות ש' היא שמים, ובאמת מבלי להיכנס לפרטים ולענייני המדע אציין בקצרה שבשמים יש חלקיקי מים קפואים והחיכוך ביניהם יוצר מטען חשמלי מה שיוצר את הברק כך שלמעשה האש מגיעה מהשמים ולכן היא המילה הראשונה המוזכרת בתורה שמתחילה באות ש'.

השינוי שבש' הוא דווקא ממקום נמוך למקום גבוה כמו האש המיטמרת כלפי מעלה וכמו שהאש הופכת מים לאדים. אותו שינוי כלפי מעלה הוא בסוד השריקה המהירה. לכן האדם הקדוש שהפך לראש נהיה איש אלוקים בסוד האות ש' שזה קפיצת מדרגה גבוהה מאוד במהירות.
וכן הש' היא מאותיות אמש שהן אויר באות א' מים באות מ' ואש בסוד האות ש'. שהם שלושת יסודות הבריאה.
הש' מכח הדין, המים בכח החסד והאויר הוא האמצע מידת התפארת. ומכיוון שתפקידו של האדם לאזן את עצמו בין חסדים וגבורות כך גם רמוזים שלושת האותיות.

צורת האות: האות ש' יש לה קשת תחתונה ושלושה קווים. קו קיצוני ימני המסמל את החסד המלא, קו קיצוני שמאלי המסמל את הגבורה והדין השלם, וקו האמצע שהאדם צריך ללכת בו. ולכן ש' היא גם אות השלימות והשלום כי תפקידו של האדם הוא להיות מאוזן בכל התכונות שלו. זו הסיבה שהש' מקושרת למטה על ידי הקשת כי כמו הקשת שהאש נשברת במים ויוצרים קשת – וזה סוד האיזון כך גם באופי האדם ובסוד האות ש'.

ואפילו שקשה להבין את זה השלם מגיע על ידי שבירה כי מטבע האדם יש לו נטיות קיצוניות להיות טוב מדי או רע מדי ותפקידו להיות מאוזן ויש להאריך אך לא כאן.
כך גם האדם נולד וצריך למול אותו כלומר לשבור אותו כדי שיהיה שלם.

ערכה המספרי: גימטריה 300. האות ש' מסמלת את השינוי שהוא גם ההבדל בין דבר אחד לשונה ממנו, לכן בתורה נצטווה נח לבנות את התיבה המפרידה בינו ובין הרשעים באורך 300 אמה.
וגם שלוש מאות הלוחצים של גדעון שבחר ה' מתוך האחרים שתקעו ב300 שופרות ועוד…
כל אותיות המילה שקר עומדות על רגל אחת ואילו כל אותיות המילה אמת יציבות בקרקע כי האמת יציבה לעולם והשקר סופו להתגלות וליפול.
אותיות האמת רחוקות אחת מהשניה אך מקיפות את כל האותיות כאשר מ היא בדיוק באמצע האותיות – כי האמת מקיפה את הכל לעומת השקר שהוא בצד ומציג חלק מהאמת.
אותיות השקר קרובות אחת לשניה ק' ר' ש' – כי השקר מצוי בכל מקום אבל האמת צריך לחפש אותה לכן האותיות רחוקות.

הש' הימנית שהיא בסוד החסד נאמר בה בראשית. הש' השמאלית שהיא בסוד הגבורה יש בה מילים כמו אשה כי תשטה, שטן, ולכן נהגית כמו האות ס' שהיא אות המסמלת את השטן.
כמו נחש שאומר ססססס או שששששש.
בצד החיובי של הגבורה באות ש' היא המילה שררה שכמו המלאך שאמר ליעקב כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל שנלחם ביצר הרע וניצח בזכות הגבורה.

מילים עם האות ש' המסמלות שבירה ושינוי הן שילוח – כלומר שינוי החפץ ממקומו למקום אחר. 
שן, שנה, שינה, (ההיפך ממצבו הרגיל של האדם שזהו השינוי), שניים – אחד שונה מהשני.

אז ש' היא אות השבירה והריבוי ולכן שרשרת, שורש, ישיש, או ישיש עם ש' שמאלית.
מי שהשם שלו מתחיל באות ש' יש בו אש יוקדת. יש בו אומץ לב, התלהבות, גבורה, מעשיות ופעילות נמרצת. אדם כזה קל בשמחת חיים כנות ואמיתיות, עליו להיזהר מעקשנות יתירה מדיבורי רכילות ופגיעה בזולת כי הוא מאד מתלהב בטבעו. יש לו נטיה לרכושנות יתירה בסוד האות ש' השליטה ולכן צריך להיות חכם לנתב את ההתלהבות והכח שלו לאמצע!

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

סרטונים קצרים מכללת ואהבת לרעך כמוך

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content