קורס סוד האותיות: סוד האות ס'

אופן ההגייה: האות ס' מבטאת את סמיכת הנופל. כלומר האות ס' היא סומכת! כמו אדם שניתן לסמוך עליו.
לכן האות ס' נראית כמו חומה סגורה. כי האות ס' כמו שומרת.
על האלוקים נאמר סומך נופלים. לכן לאחר האות ס' מגיעה לאחר האות נ' כי לאחר הנון שהיא הנפילה יש את זה ששומר על הנופל – סומך עליו שלא ייפול.

האות ס' היא אות נקבית. האשה היא נקבה. נקבה לשון נקב. לעומת הזכר שהוא לשון הזדקרות כמו חץ.
ניקוב גם הוא נראה כמו עיגול. גם בסוד האות ס' היא מסוד הגבורה שהוא בספירה הנשית.

כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הוא צמצם את האור אינסוף לעיגול קטן. זה סוד האות ס'.
גם כל העולם כולו וכל היקום כולו הכל עגול. טבע החומר להיות עגול. גם כדור הארץ צורת אליפסה עגולה.
מהסיבה שהעיגול הוא הדבר הטבעי לעולם.

האות ס' היא שווה מכל הכיוונים. היא עגולה, לכן אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' יהיה אדם שחשוב לו שיסתכלו עליו בגובה העיניים כשווה אל שווה.

לאחר האות ס' מגיעה האות ע' לרמוז לאדם שתפקידו לסמוך את העניים.

אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' הוא אדם רחמן מטבעו כי הוא רוצה כל הזמן להיות סומך לחלשים ולעזור ולסייע לשכבות החלשות. אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' עלול להימשך למערכות יחסים עם אנשים שזקוקים לסיוע נפשי, לסמיכה ולהגנה, ולהימשך למערכות יחסים מסובכות ומורכבות כי הוא מרגיש שהוא רוצה כל הזמן לעזור ולסייע לחלש…לכן אנשים שהשם שלהם מתחיל באות ס' הם בעלי נפש פסיכולוגית בחלק גדול מהמקרים.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

צורת האות: סמך היא למעשה עיגול שאין לו התחלה ואין לו סוף – כמו הקב"ה שאין לו התחלה ואין לו סוף.

כפי שהסברנו קודם הסמך היא כמו חומה סגורה, לכן המילים כגון: סגור, סתום, סוד, סוף, סתר, סכך, סוהר (מלשון בית סוהר).

המילה נס – האות נון כפי שלמדנו היא אות הנפילה…האות סמך כעת למדנו שהיא אות הסמיכה, מעין שמירה. לכן מי שנופל ה' סומך עליו מהנפילה וזה סוד המילה נס.
סמך מייצגת באופן כללי את הנס. גם בלוחות הברית האות ס ומם סופית עמדו בנס בתוך לוחות הברית ואני לא יכול להסביר כאן. צריך להציג את המידע פנים אל פנים או בציור.
מאותו האספקט: לאות ס' אין אפשרות להיכנס כי היא סגור לחלוטין על ידי הדיו השחור. הדיו השחור הוא הגשמיות. הלבן שמסביב לאות הוא הרוחניות. – אין אפשרות לרוחניות להיכנס לאות ס,לכן זו אות (היא ומם סופית) שהן בנס מה' ממש קיימות.
ערכה המספרי: הערך המספרי של האות ס' היא שישים. שישים היא שש בגימטריה קטנה.
שישים היא אות הסמיכה ושמירה כמו שכתוב בפסוק: הנה מטתו שלשלמה שישים גבורים סביב לה מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. 
כך שלמעשה המספר שישים הוא סוד השמירה. גם ברכת הכהנים מורכבת משישים אותיות שונות.

האות סמך מקבילה לאות ו' שהן שתיהן בגימטריה קטנה 6. האות ו' כפי שלמדנו מסמלת את האחדות. שכן שמירה הגנה וסמיכה שהן מיוצגות על ידי הסמך קשורות לאחדות. כשיש אחדות יש סמיכה. 

סוד האשה טמון באות ס' כי השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה לפי שהאשה עוצרת את התפשטות החסד שבלב הבעל כי היא מצד הגבורה. ונרחיב בהזדמנות אחרת.

האות סמך הראשונה מוזכרת בתורה במילים ויסגור בשר תחתינה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האשה הוא סגר את הבשר של הגבר לאחר שלקח לו צלע.
האשה כידוע היא היצר של הגבר ולכן האות ס' ככל שהיא מיוחדת ומסמלת קדושה כך היא מסוכנת מאוד. גם המילה סכנה מתחילה באות ס'.

מכיוון שהאות ס' מבטאת מצד אחד רצון לעזור לזולת והיא אות קדושה המסמלת את האלוקים הסומך את הנופלים, כך גם בקיצון השני האות ס' מסמלת את היצר הרע שהוא השטן הנקרא ס-מ.

עכשיו שימו לב: האות ס' היא אות סגורה מה שמעיד על סגירותו של האדם וחוסר יכולת קבלת ביקורת, הסמך מאוד מסוכנת לאדם שמחזיק בה כי הוא עלול להיכנס לעצבויות כי הוא סגור. אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' קשה לו לבטא רגשות.

הנחש אומר סססססס כי שורש הטומאה נמצאת באות ס' כפי ששורש הקדושה נמצאת באות ס'.
האות ס' גם נראית כמו נחש שנושך לעצמו את הזנב. וזוהי מטרתו של הנחש שהוא השטן שהוא היצר הרע שהוא מלאך המוות – להכניס את האדם לעצבות. תפקידו של אדם שמחזיק באות ס להיות חזק בשמחה כל הזמן כי יותר קל אצלו מאשר לאנשים אחרים להיכנס לעצבות.

גם הנאצים קראו לעצמם SS. כלומר סמך סמך. שזה שורש הנחש.

אדם שנס על נפשו הוא למעשה נפל שהוא סוד האות נון ואז הוא קיבל סמיכה ולכן הוא נס.
גם המילה נסע דומה בעניין זה: אדם שלא היה לו נח (סוג של נפילה), אז הוא קיבל סמיכה לכיוון העין כלומר הלך למקום ידוע מראש שהסתכל לכיוונו וזה הסבר המילה נסע.

אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' מסוגל להתבונן אל תוך עצמו פנימה מתוך חשבון נפש נוקב. כלומר הוא טוב בביקורת עצמית. אדם שאוהב דברי חכמה ופנימיות. אדם זה אם הוא הולך עם האלוקים אדם זה זוכה לשמירה מיוחדת ונעשה שמח וטוב לב, אך אם אדם שמתחיל באות ס' לא הולך בדרכי התורה הוא מתקשה לקבל ביקורת מאחרים. אדם כזה חובה לדבר אליו בעדינות ובכבוד כדי להיכנס ללב שלו.
מצד אחד אדם כזה הוא אמיץ מאוד אך מצד שני עקשן. אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' הוא טוב לב שרוצה כל הזמן לעזור לאנשים חלשים וזה מסוכן לו להיכנס למערכות יחסים מסובכות כפי שאמרנו קודם עם אנשים מתוסבכים. מכיוון שהאדם הזה נמשך אחר אנשים שזקוקים לסיוע נפשי כי נפשו פסיכולוגית.

אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' אינו אוהב שמנסים להיכנס לו ללב, קל לו להוציא דברים מהלב החוצה אך קשה לו להכניס רגש ללב. החסרון העצום בזה הוא שאדם שהשם שלו מתחיל באות ס' קל לו לדבר ולהוציא את מחשבותיו ומסוגל להעליב ולהשפיל בתירוץ שהוא אדם כן ואמיתי, אך מצד שני אם יגידו לו דברים דומים הוא ייסגר ולא יקבל את הביקורת.

סגירותו של אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' עלולה להפוך אותו לחסר רגישות. הוא מתקשה להביע את רגשותיו, אך מצד שני אדם כזה מאוד נאמן למשפחה שלו כי הוא סגור. כלומר אם הוא כבר הכניס מישהו ללב שלו, הוא ישמור על זה.
אדם כזה מסוגל גם להיתקל בקשיים בהבעת רגשות לא רק של חיבה אלא גם של מה שמפריע לו.
ולכן אדם כזה יכול לצבור הרבה כעסים בפנים ואז להתפרץ ביום אחד כי הוא סוחב משהו הרבה שנים.

אדם שהשם שלו מתחיל באות ס' הוא אדם בעל כוחות נפש עצומים, כי מצד אחד האות הזו מסמלת את השטן אך מצד שני גם את האלוקים. לכן האדם הזה מסוגל להיות בעל תאוות מיניות ויצרים ענקיים אך מצד שני אם הוא ישמור על התאוות שלו – הוא יזכה לדברים גדולים ביותר.
אדם שיש בו כל כך כוחות נפש גדולים יזכה לסיוע גדול מן השמיים אם יישמר בעיקר מתאוות הבצע והיצרים המיניים שלו כי יותר קשה לו מלאחרים.
שמירת הקדושה באדם כזה הוא המפתח להצלחה שלו כי הוא יותר מכל האנשים יזכה לשמירה מיוחדת מכח האות ס'.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

סרטונים קצרים מכללת ואהבת לרעך כמוך

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content