קורס סוד האותיות: סוד האות נ'

האות נון מבטאת את הנצחיות. הנשמה הנצחית ואת הענווה.
הענווה גורמת לנאמנות אצל האדם.
ואומר הקב"ה שמי שיש בו גאווה בלבו אין הוא יכול לדור עמו במחיצה אחת, כלומר מי שאינו מתקן את מידת הגאווה והופך להיות ענו בעולם הזה אין הוא נכנס לחיי נצח עם האלוקים בגן העדן.
האות נון כפופה כאדם שיושב על ברכיו ומתחנן. כך גם מי שענו כאות נון זוכה לחיי נצח שהיא גם בסוד האות נון. וכאן נכנס סוד האות נון סופית.
אותיות סופיות כפי שלמדנו מסמלים את העולם הבא של השפעת האות הראשונה. כך שהאות נון סופית נראית כאדם זקוף ועל כך רומזת שמי שכפוף בעולם הזה כנ' רגילה זוכה בעולם הבא להיות זקוף מכובד וגדול וחי עם הקדוש ברוך הוא באותה המחיצה.
האות נון הראשונה בתורה מופיעה במילה נפש, לרמוז שזוהי סוד האות נון – הנשמה הנצחית.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

הערך הגימטרי של נון הוא 50. האות המקבילה לה היא האות ה' בגימטריה 5.
האות ה' היא כח הילודה כפי שלמדנו – אות נשית.
כך גם האות נון היא נשית – ההבדל ביניהן הוא בדיוק כמו ההבדל הגימטרי ביניהן, כלומר:
האות ה' היא 5 ולכן היא נקבה בלשון יחיד כמו ילד ילדה שאלה שאלה.
האות נון היא נקבית בסוד הריבוי, כגון: ותבואנה ותדלנה, ותיקחנה וכו'…כלומר ריבוי נקבות.
לכן גם אומרים נלך, נבוא, נשתה, נאכל, נצייר. לשון הרבים הוא דווקא באות נ'.
כך שהאות נ' היא נקבית כמו ה' אך היא  הריבוי לעומת ה' שהיא היחיד.
גם הדג נקרא נוני כי הוא מביא תולדות הרבה ונקרא משריץ מרוב הריבוי ונקרא נוני לשון נון שהיא נקבה בלשון רבים.
אגב, נשים עדינות יותר, נאמנות יותר ורוחניות יותר – כי הן סוד האות נ'.
נשים גם מאריכות יותר חיים מהגברים מהסיבה שהן אות נ' שהיא נצחית.
 
אגב, אנחנו רגילים בשפה העברית שהמילה נין פירושה הבן של הנכד, אבל בשפה התורנית פירוש המילה נין הוא בן.
נין כמו האות נון. מי מוליד? האשה. סוד האות נון לכן אומרים נין.
הולדה שייך בנשים. נשים שייכות לסוד האות נון, ובתורה דג נקרא נוני. מהסיבה שדגים משריצים המון צאצאים.
כראייה לכך: אומרים: שפמנון – דג עם שפם. תמנון – תמ זה קיצור של תמניא בערבית ובארמית שמונה – דג עם 8 זרועות. דיונון – דג שמשפריץ דיו.
אז למדנו שהנ' היא נקבית בלשון ריבוי ומסמלת ענווה, נאמנות, עדינות נשית ונצחית.
הנון הסופית לעומת זאת מסמלת דווקא את הזכר!
ובאמת נקבה לשון נקב – האשה היא בסוד העיגול – אשה תמיד מעוגלת יותר: תמיד מדברת הרבה מסביב, האשה מבחינה חיצונית מעוגלת יותר.
הזכר לשון הזדקרות. לכן הוא הנון הסופית העומדת יציבה.
המילה עצמה נון מורכבת מנ' ואו ועוד נון סופית. שזה החיבור בין נ' נקבית לנון זכרית סוד הקדושה והנישואין. סוד החיבור בין שתי הנון ויש בזה סודות עליונים וקדושים ואין המקום להאריך.
יש 7 אותיות שבספר תורה מציירים להן כתר – הן נקראות שעטנז גץ.
האות נון אחת מאותיות המלוכה הללו שזוכות לכתר – כי מי שענו זוכה לכתר לעולם הבא בסוד האות נון סופית.
הוכחה נוספת לכך שהאות נ' היא מסמלת נצחיות או קיבעון היא לדוגמא שאם אדם מרבה לשקר אז הוא שקרן עם נון סופית.
וכל מילות הקיבעון מסתיימות באות הנצחית נון. ליצן, למדן, חמדן, דאגן וכן הלאה…
אמנם האות ה' שבה נברא העולם הזה – אבל באות נון נבראה הנשמה.
הגוף נברא באות ה' – הנשמה נבראה באות נון.
וזה שילוב של הפסוק ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה וייפח באפיו נשמת חיים.
שני החלקים של האדם ה' ונון.
זוכרים שלמדנו שהאשה היא כח הבינה? אז הנה ניתן לראות זאת שוב גם כאן כי יש 50 שערי בינה.
50 היא הגימטריה של נון. יש גם 50 שערי קדושה ו50 שערי טומאה.
כשבני ישראל יצאו ממצרים הם היו צריכים להמתין ליום ה50 עד שזכו לקבל את התורה – כי בכל יום הם ניקו שער טומאה אחד. ורק כשהיו נקיים לחלוטין בבחינת האות נ' זכו לרוחניות הגדולה – הנשמה הגדולה והתורה המאירה עליה.
ושימו לב שדווקא האדם הענו מכל האדם הלא הוא משה רבינו שעליו נאמר והאיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה, דווקא הוא מביא את התורה כי מי זוכה לתורה ברמה הגבוהה ביותר מי שהוא הנמוך והענו ביותר והוא דווקא הוא הנון הזקופה הסופית.
לאחר שנסיים ללמוד את סוד האותיות אני אלמד את סוד הספירות העליונים וכוחות נפש האדם בעזרת האל יתברך. וכשנלמד את סוד הספירות אאריך בהסבר שהאות נון היא סוד ספירת מלכות. מלכות כשמה כן היא שייכת למלך העשיר. וצריך לכבד מלך. ולכן צריך לכבד את האשה! ומי שמכבד את האשה זוכה לפרנסה. כי האשה היא סוד המלכות. המלכות היא עושר. המלכות היא כבוד. האות נון היא הנקבה בריבוי ולכן המכבד את האשה זוכה שהדברים שלו הטובים מתרבים פירוש הכסף!
 
האות נון כמו כל אות יש בה צד טוב וצד רע. הצד הרע שלה היא שהיא נחש, ושהיא מושפלת כי היא כורעת ברך. ויש חמישים שערי טומאה.
האות נון קדושה ומיוחדת מאוד – ולכן מי שזוכה להיות ענו ושפל ולנצח את הנחש היצר הרע בעולם הזה זוכה להיות נון עומדת וזקופה לעולם הבא. בסוד האותיות הסופיות.
אמנם מי שהשם שלו מתחיל באות נון הוא מסוגל להיות ענו מאוד ולכן דווקא בו הנחש שהוא היצר הרע נלחם להיות גאה יותר מכולם כדי להפסידו אותו מנון סופית.
אדם שהשם שלו מתחיל באותו נ' הוא עדין, רגיש, רוחני, נבון, ענו.
אדם כזה צריך להיזהר מאוד מגאווה כי אז הוא עלול להידבק בה חזק. אדם כזה צריך להיזהר מפגם הברית שהיא סוד המלכות באות נון.
אדם כזה צריך להיזהר מלהיות שפל ופושע כי זה הצד השני של האות נון. כנ"ל לגבי חוסר נאמנות קיצונית.

לצפייה בקורס המלא לחץ כאן

סרטונים קצרים מכללת ואהבת לרעך כמוך

פייסבוק
אינסטגרם
טיקטוק
סאונדקלאוד
ספוטיפיי
וימאו
גוגל פודקאסטס
your image
Skip to content